Sound mapper application

Sound mapper application

Další vytvořená aplikace, která se jmenuje DB Mapper, v rámci projektu Digital Teaching in natural scientific subjects. Tentokráte se jedná o aplikaci zaměřenou na mapování intenzity zvuku. Zvukové znečištění nás hojně postihuje v současné době a stává se velkým problémem, podobně jako například světelné znečištění.

Aplikace má sloužit k tomu, že pomocí telefonu změříte intenzitu hluku (v dB) na určitě lokalitě, do mobilního telefonu se uloží zároveň souřadnice místa měření. A tyto údaje se dají vyexportovat ve formátu .GPX a použít v geografických informačních systémech.

Odkaz na aplikaci.
Odkaz na ZIP soubor s celou aplikací.